Warunki korzystania z witryny internetowej

Witamy wszystkich użytkowników na portalu Top Buk! Ten dokument ma na celu uświadomienie Ci, że korzystając z serwisu top-buk.com, bezsprzecznie akceptujesz wszystkie wymienione dalej warunki.

Top Buk będzie określany jako „Witryna”, natomiast Warunki Umowy będą adresowane jako ” T&C”; terminy „my”, „nasz”, i/lub „nas” reprezentują Top Buk, podczas gdy termin „ty” odnosi się do każdego indywidualnego gościa tej witryny. Każda firma, podmiot lub przedmiot nie będący własnością i nie kontrolowany przez Real Money Action będzie określany jako „Strona trzecia”. Ta nomenklatura reguluje wszystkie zastosowania tych terminów w całej witrynie, w tym w Zastrzeżeniach, Polityce Prywatności i wszelkich dokumentach i/lub materiałach w przyszłości.

 • Strona top-buk.com służy wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym i w żaden sposób nie stanowi porady prawnej. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania, które użytkownicy podejmują po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na stronie top-buk.com.
 • Administracja Witryny zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania elementów niniejszej Umowy w dowolnym czasie bez powiadomienia Użytkownika.
 • Mimo że znaczna ilość czasu i zasobów została i zostanie zainwestowana w tworzenie treści rozrywkowych, Top Buk jest prezentowana z uwzględnieniem nieuniknionych usterek i/lub błędów. Strona nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do jakiegokolwiek opublikowanego materiału. Żadna pojedyncza informacja i/lub dane nie mogą być interpretowane jako porady dla użytkownika.
 • Zawartość strony top-buk.com – chronione wyniki działalności intelektualnej, w tym teksty utworów literackich, ich tytuły, wstępy, streszczenia, artykuły, ilustracje, okładki, grafiki, teksty, zdjęcia, utwory pochodne, złożone i inne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, nazwy znaków towarowych, loga, a także projekt, struktura, wybór, koordynacja, wygląd, ogólny styl i inne obiekty własności intelektualnej.
 • Top Buk bardzo się stara, aby zapewnić ochronę strony przed atakami hakerów czy złośliwym oprogramowaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne.
 • Z naszych usług mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Należy pamiętać, że top-buk.com zapewnia wiele linków do różnych innych stron, a Zasady zachowania poufności nie obejmują żadnej z tych stron. Zalecamy, abyś przeczytał ich Politykę Poufności przed skorzystaniem z ich usług dokładnie.
 • Korzystając z tej strony internetowej zabezpieczasz w dowolnym stopniu stronę internetową przed odpowiedzialnością, kosztami, szkodami, przyczynami działań, żądaniami i/lub wydatkami wynikającymi i/lub w jakikolwiek sposób związanymi z Twoim użytkowaniem i/lub naruszeniem jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków i/lub Polityki Prywatności strony internetowej.
 • Użytkownik jest w szczególności i wyraźnie ograniczony od publikowania jakichkolwiek materiałów z tej strony internetowej w mediach dowolnego typu bez naszej pisemnej zgody; od komercjalizacji zawartości strony internetowej w dowolnym typie, formie lub kształcie; od korzystania z tej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla innych odwiedzających lub samej strony internetowej lub jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego w dowolnym miejscu; od prowadzenia jakiejkolwiek działalności lub operacji, które wpłyną na dostęp odwiedzających do tej strony internetowej i / lub jakiejkolwiek formy eksploracji danych, zbierania danych lub ekstrakcji danych w dowolnym typie, formie lub kształcie na wszelkich mediach analogowych i cyfrowych obecnie dostępnych lub dostępnych w przyszłości.
 • Nie należy korzystać z Top Buk, jeśli jakakolwiek część jej zawartości nie jest zgodna z prawem obowiązującym w danym kraju lub jurysdykcji.
 • Niniejsze T&C, wraz z ich integralnymi częściami, takimi jak Zrzeczenie się odpowiedzialności i Polityka prywatności, reprezentują i stanowią ostateczną umowę pomiędzy Tobą a Witryną w zakresie jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zastosowania opublikowanych treści i jako takie zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia i/lub umowy opcjonalne.
Nowi bukmacherzy
4,8 rating
100% Darmowy Zakład
4,5 rating
Cashback do 1000 PLN
5,0 rating
Do 500 PLN na start
4,5 rating
Do 600 PLN na start
Copyright © 2021-2022, top-buk.com Wszystkie prawa zastrzeżone